italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Additius antidesgast i extrema pressió

La protecció de les superfícies metàlliques contra el desgast mecànic en el cas de la ruptura de la capa lubricant és un dels aspectes més importants dels lubricants. La viscositat és una dels paràmetres més importants del lubricant cara a la protecció contra el desgast mecànic.

Si el sistema funciona sota unes condicions de lubricació mixta, fins i tot si la capa de lubricant encara és present, les asprors de les superfícies metàlliques entren en contacte, sent els additius antidesgast els responsables d’evitar la soldadura d’aquests contactes.
Els additius antidesgast formen una capa protectora per adsorció física o química.

En condicions de càrrega molt elevades (per exemple en engranatges), la capa de lubricant es pot trencar, produint-se un contacte de les dues superfícies metàl•liques en moviment, podent-se localment soldar.
Els additius d’extrema-pressió (comunament anomenats additius EP) eviten les soldadures locals en els casos on les altres càrregues han provocat el contacte metall-metall.
El mecanisme de funcionament dels additius EP és per una reacció química entre l’additiu i la superfície metàllica.

Els additius antidesgast i extrema-pressió (EP) que Lumar ofereix són:

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.