italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Activitat de LUMAR QUÍMICA

Lumar Química està especialitzada en additius químics, fluids base i serveis per a la formulació de lubricants, detergents i fluids industrials
Les nostres estratègies són: