italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Additius per a lubricants

En els últims anys els requisits per a lubricants d'alt rendiment han augmentat significativament. Les noves tendències i les exigències del mercat dels lubricants han portat als formuladors a utilitzar additius i olis base més eficients.
Alguns d’aquests nous reptes són:

Inhibidors de corrosió

Antioxidants

Additius antidesgast i d'extrema pressió

Passivadors de metall

Depressors del punt de fluïdesa i milloradors de l'índex de viscositat

Sulfonats

Additius sofrats

Productes químics varis

Agents antiescumants