italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Alcohols grassos

Lumar Química us proposa una gran varietat d'alcohols grassos. Depenent de la seva longitud de cadena o la seva ramificació, poden donar propietats diverses que es poden fer servir en diferents aplicacions industrials.
La gamma d'alcohols grassos de Lumar Química és molt àmplia: lineals o ramificats, saturats o insaturats, de cadena llarga o curta, alcohols guerbet....
Les aplicacions dels alcohols grassos de Lumar Química són:

Els alcohols grassos que Lumar Química proposa són:

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.