italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Esters

Els èsters són uns compostos químics fruit de la reacció entre un àcid i un alcohol. Gràcies a les seves funcionalitats aquests compostos són utilitzats de manera molt diversa a la indústria. Segons la seva estructura i el tipus de àcid i alcohol utilitzat , els èsters poden actuar com a tensioactius, lubricants o bé dissolvents.
Lumar Química us ofereix una de les gammes més àmplies d’èsters a Europa.
Els mercats on van dirigits els èsters que Lumar Química subministra es troben en els sectors de: lubricants industrials i d'automoció, detergents,farmàcia, química industrial, indústria dels plàstics i cosmètica.
Feu clic a les següents imatges i escolliu els productes més adients per a la vostra aplicació!

Èsters oleoquímics

Èsters petroquímics

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.