italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Paquets per lubricants industrials

L'ús de paquets facilita la formulació dels lubricants industrials.
Lumar Química ofereix paquets ( barreges d'additius) que són molt útils per a les següents aplicacions:

Els nostres paquets tenen les següents propietats:

Paquets de fluids de
processos (MWF)

Paquets industrials

 • - Paquets per fluids solubles/emulsions lletoses
 • - Paquets per a olis naftènics i parafínics
 • - Paquets per a fluids semi sintètic/microemulsions
 • - Paquets EP per a grasses
 • - Paquets per a fluids hidràulics (convencionals o biodegradables)
 • - Paquets per a olis de engranatges
 • - Paquets per olis de transmissions automàtiques(ATF)
 • - Paquets per olis de guies
 • - Paquets per olis de maquinaria pública i agrícola (STOU,UTTO)
 • - Paquets per olis de maquinaria pública i agrícola (STOU,UTTO)
 • - Paquets per a olis de compressors
 • - Paquets per a olis de turbina
 • - Paquets per a olis de protecció

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.