italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Polialfaolefines

Les polialfaolefines (PAO) són fluids base sintètics resultat de la polimerització d'una alfa-olefina (generalment 1-decè o 2-dodecè).
Les PAO tenen molts avantatges davant els olis minerals :

Lumar Química ofereix un ampli ventall de PAO:

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.