italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Productes Lumar

Lumar Química ofereix una àmplia gamma de productes, tots ells d’acord amb els requeriments de la directiva Europea del REACH, vigent desde el any 2007.

Acids grassos i orgànics

Additius per lubricants

Surfactants and emulsifiers

Esters

Alcohols grassos

Paquets per a lubricants industrials

Polialquilenglicols

Polialfaolefinas

Lubricants sòlids