italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Qualitat-Reach

QUALITAT ISO9001:2015

Lumar Química està compromesa amb la qualitat, la seguretat i la protecció de la salut i del medi ambient.
Durant els anys 90, Lumar Química va confiar el seu primer sistema de qualitat en la norma ISO 9002. El 2003, va implementar la ISO 9001:2000, l’estàndard de qualitat reconegut a nivell internacional.


REACH

El REACH, el reglament de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de productes químics, va entrar en vigència el dia 1 de gener del 2007 i reestructura i millora l’antic marc de legislació pel que fa els productes químics dins de la Unió Europea.
L’objectiu principal del REACH és assegurar un alt nivell de protecció de la salut i del medi ambient dels riscos que poden provocar els productes químics, promoure mètodes d’anàlisi alternatius, fomentar la lliure circulació de substàncies en el mercat intern i crear competitivitat i innovació.

Lumar Química i els seus proveïdors asseguren el compliment de la normativa REACH. Tots els nostres productes estan pre-registrats o registrats sota la directiva REACH.

→ Descarregar política de qualitat

→ Descarregar política mediambiental