italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Tensioactius i emulsionants

Els tensioactius i els emulsionants són compostos que redueixen la tensió superficial d’un líquid, la tensió interficial entre dos líquids o bé entre un líquid i un sòlid. Hi ha una gran varietat de tensioactius (aniònics, catiònics, no-iònics i amfòters) i poden actuar com a detergents, agents humectants, emulsionants, agents escumants, dispersants, anti-boires, additius anti-corrosió i estabilitzadors.

La demanda en les noves formulacions de fluids industrials (detergents, fluids de procés, …) fa que els requisits per als tensioactius siguin molt més exigents. Parlem de tensioactius que han de tolerar grans variacions de pH, índexs de tractament reduïts, una bona biodegradabilitat amb un baix impacte mediambiental, una baixa olor, una toxicitat baixa i bona estabilitat.
La funcionalitat d'un tensioactiu ve donada principalment pel seu balanç hidrofílic-lipofílic (HLB) que reflexa les proporcions hidrofíliques i lipofíliques de la substància.

La nostra funció és donar el nostre suport tècnic i la nostra experiència en el desenvolupament de les vostres formulacions aconsellant els tensioactius més adequats:

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.