italian flag english flag catalan flag
bouteille lubrifiant

Ingredients i serveis per la formulació

de lubricants i fluids industrials

Aplicacions

LUMAR provides an extensive range of ingredients for the formulation of the following fluids :

Lubricants d'automoció

 • - Olis de motor de 2 temps
 • - Olis de motor de 4 temps
 • - Olis de motor nàutic
 • - Olis de transmissió
 • - Líquids de frens

Fluids industrials

 • - Fluids de tremps
 • - Fluids de transferència de calor
 • - Lubricants tèxtils
 • - Agents desemoldejans
 • - Anticongelants

Lubricants industrials

 • - Fluids hidràulics
 • - Metalworking
 • - Olis per a compressors
 • - Olis de cadena
 • - Olis de engranatjes industrials i automoció
 • - Grasses

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació complementària com fulles tècniques i fulles de seguretat contacteu les nostres oficines de vendes o bé envieu-nos la vostra petició a través del nostre contacte.